Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Konstantin Hudyakov
Vera Vodynski
Nurbek Egen
Svetlana Druzhinina
Maxim Efimov
Vitali Moskalenko
Alexander Proshkin
Sergei Popov
Aleksander Karpilovsky
Mikhail Minkin
Valentin Donskov
Vladimir Kott
Gennady Baisak
Various Directors
Dmitry Tchirkov
Aleksandr Sukharev
Natalia Rodionova
Boris Tokarev
Nikolay Semenov
Aleksei Poyarkov
Boris Hizhnyak
Vladimir Potapov
Renat Davletyarov
Aleksei Karelin
Alexander Gordon
Ekaterina Dvigubskaya
Lyudmila Gladunko
Dmitry Fedorov
Alexey Poyarkov
Sergey Sentsov
Alexander Kott
Nikolai Scherbakov
Elena Zhigayeva and others
Valentina Elina
Roman Khrushch