Biography

Roman Dormidoshin (2005)
Roman Dormidoshin graduated from Moscow State Tchaikovsky Conservatoire under a well-known professor of composition Leonid Bobylev.

Awards and Nominations

Prize for the best music at the 15th Russian National Film Festival "Literature and Cinema", Gatchina, Russia, 2009. Link: http://www.gatchina.biz/fest

Directors

Nikolay Semenov
Vladimir Potapov
Renat Davletyarov
Ekaterina Dvigubskaya
Various Directors
Gennady Baisak
Svetlana Druzhinina
Vera Vodynski
Alexander Proshkin
Maxim Efimov
Dmitry Fedorov
Elena Zhigayeva and others
Mikhail Minkin
Aleksei Poyarkov
Sergey Sentsov
Roman Khrushch
Natalia Rodionova
Sergei Popov
Konstantin Hudyakov
Vitali Moskalenko
Aleksander Karpilovsky
Nurbek Egen
Alexander Gordon
Valentina Elina
Dmitry Tchirkov
Aleksei Karelin
Valentin Donskov
Boris Hizhnyak
Alexander Kott
Aleksandr Sukharev
Vladimir Kott
Lyudmila Gladunko
Nikolai Scherbakov
Alexey Poyarkov
Boris Tokarev